Política de Privacitat

En acompliment del que disposen el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Carácter Personal, LA XIA, SCCL, garanteix la confidencialitat de les dades personals als seus clients.

Us comuniquem que la vostra adreça de correu electrònic forma part d’una base de dades gestionada sota la responsabilitat de LA XIA,SCCL, amb la única finalitat de prestar-vos els serveis que heu sol·licitat, per la vostra condició de client, proveïdor, o perquè ens hagueu sol·licitat informació en algun moment.

Es voluntat de LA XIA,SCCL, evitar l’enviament deliberat de correu no sol·licitat, pel què, en tot moment, podreu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal per correu ordinari a : LA XIA, SCCL c. Santa Anna 11, 25200 CERVERA (Lleida)