Perquè utilitzar tintures i elogi de les infusions

Avui en dia podem trobar al mercat plantes medicinals per cuidar la nostra salut en diferents presentacions: infusions, xarops, càpsules, perles, tintures, etc.

Les infusions han passat a segon pla i en canvi s’ha donat molta més rellevància a perles, càpsules, i altres comprimits. Entre unes i altres trobem un pas intermedi que són les tintures.

Les tintures són macerats hidroalcohòlics, amb diferents graus de contingut alcohòlic, de plantes medicinals (i unes poques de productes d’origen animal com el pròpolis). Són un gran recurs per a la medicina natural moderna, doncs presenten els avantatges de les infusions i dels comprimits.

Avui en dia poca gent es dedica el temps suficient per a poder dur a terme tractaments a base d’infusions (o decoccions), com a mínim amb la freqüència adequada, i a més a més, hi ha persones que passen moltes hores fora de casa, cosa que encara ho complica més.  I és una pena, doncs les infusions són molt útils en una gran quantitat de tractaments per varis motius:

  1. Un cop dins de l’organisme, els principis actius continguts en les plantes s’han de dissoldre per a poder ser absorbits, i per tant si ja els ingerim dissolts estem estalviant un pas al nostre organisme i el grau d’aprofitament serà menys variable perquè no dependrà tant de la capacitat digestiva de l’individu.
  2. A diferència de certs extractes industrials ( i si, la majoria de productes que trobem a les dietètiques entren dins de la definició d’industrials), contenen no només un sol principi actiu, sinó tots els que siguin solubles en aigua calenta i per tant la curació es veurà afavorida per l’efecte sinèrgic ( s’anomena sinergia que varis principis amb efectes diferents actuïn conjuntament per assolir un sol objectiu, i la seva utilització és una de les diferències principals entre la medicina natural i la convencional).
  3. I el més simple però potser el més important: el fet d’escalfar l’aigua, esperar a que transcorri el temps d’infusió, sostenir la tassa calenta (sobretot a l’hivern), i beure glop a glop el remei que nosaltres ens hem preparat i que ens ajudarà a guarir-nos. És un temps que ens dediquem a nosaltres, una illa de tranquil·litat enmig de l’estrès que en general ens empeny constantment, un moment per a pensar en la nostra curació. No hi ha res més poderós que la intenció, la intenció és la màgia que tothom te a l’abast. El remei combinat amb la intenció esdevé una poció màgica, i el fet de preparar la infusió, el ritual que ens ajuda a canalitzar-la.

Tot i això, les infusions al primer món són cada cop més oblidades i la indústria bé que procura que així sigui. Un producte altament processat com són perles, pastilles i altres invents moderns, que només es pot produir amb l’ajuda de maquinària i tècniques industrials, resulta en un major benefici, econòmic, és clar. I realment, és econòmic i res més, doncs els mateixos beneficis, i sovint més, es poden aconseguir amb productes que al ser menys processats impliquen un menor impacte ambiental.

Com trobem doncs un punt mig? Amb les tintures. Les tintures compleixen els dos primers punts que hem descrit per a les infusions, es produeixen per  processos simples i a més són ràpides de prendre, les podem dur sempre a sobre i són fetes amb alcohol, que sent un producte  tant natural com l’aigua calenta, te un major poder d’extracció dels principis actius que aquesta i n’augmenta la biodisponibilitat.

Elaborant tintures

Trobo però, molta gent preocupada per la presència d’alcohol en els remeis, gent que si sabessin com s’obtenen la majoria d’extractes comercials no dubtarien ni un moment en triar un remei amb base alcohòlica.

Cal afegir que les dosis d’etanol ingerides amb les tintures ( tot i el seu alt contingut alcohòlic), són molt baixes, doncs se n’acostumen a prendre tant sols unes 15 gotes tres vegades al dia, és a dir, menys de 2ml en total. El fetge d’un adult, metabolitza ràpidament fins a 5ml d’alcohol de 96°, és a dir que aquest no causarà cap efecte negatiu. El nostre cos , i també el dels nens, està preparat per a ingerir alcohol en petites quantitats, doncs es troba present a la natura en la fermentació de les fruites madures i altres aliments, i els refrigeradors fa molt poc temps que existeixen.

Si el contingut alcohòlic ens segueix preocupant, possiblement en el tractament d’infants, només cal reduir les dosis i augmentar-ne la freqüència.

Només estan contraindicades en les persones tractades per alcoholisme, certes malalties del fetge, i en els musulmans.