Remeieria

Fitoteràpia és una paraula moderna i que només contempla l’ús de plantes medicinals com a simples fàrmacs, és a dir, substàncies biològicament actives, administrades des de fora de l’organisme, capaces de modificar el metabolisme de les cèl·lules sobre les quals fan efecte.

Remeieria, aquesta bonica paraula que deriva de remei, del llatí re- (reiteració) i mederi (cuidar) em sembla un terme més adequat perquè inclou bolets, argiles, i altres substàncies no vegetals, i fins i tot pràctiques, com les manipulacions i mobilitzacions, el cant o les ventoses.

En aquest espai, s’agruparan els articles que versen sobre la remeieria i els remeis, però no acaben d’encaixar a l’apartat específic “Les herbes”.